Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polwell Sp. z o.o., z siedzibą w Bydgoszczy (85-461) przy ul. Ołowianej 12. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail szkolenia@milapro.pl. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu świadczenia dostępu do strony Akademia Rozwoju Mila Pro wskazanej w Warunkach Korzystania ze Strony Internetowej na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a (zgoda Użytkownika) lub art. 6 ust. 1. lit. b (wykonanie umowy pomiędzy Usługodawca, a Użytkownikiem) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, agencjom marketingowym. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do momentu wycofania zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych należy kierować na adres e-mail akademia@milapro.eu. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych celów.