kaluzula informacyjna

Obowiązek informacyjny

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polwell Sp. z o.o., z siedzibą

w Bydgoszczy (85-461) przy ul. Ołowianej 12. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za

pośrednictwem adresu e-mail akademia@milapro.eu. Przetwarzanie danych osobowych

będzie się odbywać w celu świadczenia dostępu do strony Akademia Rozwoju Mila Pro wskazanej w

Warunkach Korzystania ze Strony Internetowej na podstawie art. 6 ust. 1. lit. a (zgoda

Użytkownika) lub art. 6 ust. 1. lit. b (wykonanie umowy pomiędzy Usługodawca,

a Użytkownikiem) Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej RODO).

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na

podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa

trzeciego/organizacji międzynarodowej. Administrator może w drodze pisemnej umowy

powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym

dla realizacji usługi, w szczególności podmiotom świadczącym usługi IT, agencjom

marketingowym.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla świadczenia usługi

lub w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – do momentu

wycofania zgody. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo

wniesienia sprzeciwu. Wyrażona przez Pana/Panią zgoda może zostać wycofana w każdej

chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania Pana/Pani danych

osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody, przed jej

wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych

należy kierować na adres e-mail akademia@milapro.eu. Przysługuje Pan/Pani prawo

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie

przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych

celów.